FASADERežija: Suad Mrkonjić

Scenarij: Suad Mrkonjić

Direktor fotografije: Mihajlo Murko

Montaža: Zora Branković

Producentska kuća:

Sutjeska film

Sinopsis:

Dužinom jedne ulice, u neposrednoj blizini Skenderije, gdje se održava Kongres samoupravljača Jugoslavije, postavljeni su veliki panoi - FASADE s kongresnim parolama, da bi se sakrile neugledne straćare koje se nalaze i sa jedne i sa druge strane ulice. Međutim, te fasade, osim sakrivanja tih straćara, imaju simbolično i jedan širi društveno-politički značaj, a to je da se otvoreno govori o mnogim negativnim pojavama, njihovim uzrocima i slabostima, da te nedostatke ne skrivamo iza ove ili one fasade.