Vidović Branka
Vidović Branka

Savjetnica za muziku

BRANKA VIDOVIĆ rođena je 1955. godine u Tuzli. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 1977. godine. U periodu od 1978. do 1986. godine bila je asistent na predmetu Solfeggio na Muzičkoj akademiji, a od 1996. godine profesorica je Solfeggia u Osnovnoj muzičkoj školi "Mladen Pozajić" u Sarajevu. Od 1981 do 1996 godine bila stalno zaposlena u TV Sarajevo - Muzička redakcija. U toku rada na poslovima muzičkog saradnika, a zatim urednika za narodnu muziku u Muzičkoj redakciji TV Sarajevo, radila u
pripremama, proizvodnji i obradi muzičkih emisija svih žanrova. Osim saradničkih i uredničkih poslova u okviru Muzičke radakcije bila je muzički ilustrator, voditelj i konsultant dokumentarnih emisija i filmova, te igranih serija i filmova u proizvodnji TV Sarajevo. Povremeno je angažirana za muzičku ilustraciju komercijalnih filmova producentske kuće Refresh.

Filmografija

2004 - IZMEĐU NADE I PREDSKAZANJA - LIKOVNA UMJETNOST U BIH IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA - Kratki dokumentarni film - (muzika)

Ostali filmovi

2005 - AGONIJA ZELENE RIJEKE, dokumentarni

2004 - IZMEĐU NADE I PREDSKAZANJA, dokumentarni

1998 - SINDROM, kratki

1996 - KARDINAL OD BOSNE, dokumentarni; SAVRŠENI KRUG; TERITORIJA KOMANCA

1995 - BUĐENJE PALETE, dokumentarni

1992 - MOJ BRAT ALEKSA