Sakota Alija
Sakota Alija

Tv kamerman

ALIJA SAKOTA rođen je u Sarajevu 1970. godine. Od 2004. do 2009. godine radio je za CBS News Wusa TV u Washingtonu, te do 2004. godine za NBC News u Atlanti.