Filmografija

1995 - ECCE HOMO - Kratki dokumentarni film - (direktor fotografije)

1994 - SMRT U SARAJEVU - Dugometražni dokumentarni film - (direktor fotografije)

1992 - PORUKE SA STEĆAKA - Kratki dokumentarni film - (direktor fotografije)

1991 - BRAČNA PUTOVANJA - Dugometražni igrani film - (direktor fotografije)

1988 - VANBRAČNA PUTOVANJA - Dugometražni igrani film - (direktor fotografije)

1980 - PRKOSNA DELTA - Dugometražni igrani film - (direktor fotografije)

1979 - PARTIZANSKA ESKADRILA - Dugometražni igrani film - (direktor fotografije)

1972 - CRNE BAŠTE - Kratki dokumentarni film - (direktor fotografije), PUTOVIMA SLOBODE - Kratki dokumentarni film - (direktor fotografije)

1971 - SEDMA REPUBLIKA - Kratki dokumentarni film - (direktor fotografije)

1970 - UKROĆENI BUKOVI - Kratki dokumentarni film - (direktor fotografije)