Hadžić Dževad
Hadžić Dževad

Reditelj / Scenarista / Producent

DŽEVAD HADŽIĆ, rođen 1958. Završio Ekonomski fakultet u Sarajevu. Kao autor reklamnih spotova nagrađivan na festivalima. U oblasti izdavaštva koautor i izdavač više knjiga i udžbenika. Radio kao montažer na Televiziji Sarajevo u periodu 1980 – 1990 i kao direktor marketinga u Fabulas d.o.o. Sarajevo 1990. – 2002. Od 2002. radi kao art direktor u Marletti d.o.o. Sarajevo. Autor više projekata za djecu, kao što su serijali „Šta ste danas uradili?“, „Barimba“, „Slagalica“, „Momo i Uzeir“, „Telefonići“, itd. Također, autor je više od 100 pjesama za djecu.

Ostali filmovi

2010 - SEVDAH ZA KARIMA, (koproducent ); CVIJETNA VILA, animirani

2006 - NAFAKA, (koproducent )