Gajević Anila
Gajević Anila

Talent agentica

ANILA GAJEVIĆ je rođena u Sarajevu 1979. Diplomirala je Književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1998. godine radi kao novinarka i urednica za kulturu u vodećim bosanskohercegovačkim medijima, kao što su Federalna televizija i Dnevni Avaz. Za svoj novinarski i spisateljski rad nagrađivana je u BiH i inostranstvu. 
2008. godine osnovala je "Zonu", prvu casting/talent agenciju u BiH, koja je danas postala respektabilna agencija u jugoistočnoj Evropi i šire.