Filipović Devleta
Filipović Devleta

Direktorica Kinoteke BiH i arhivist

DEVLETA FILIPOVIĆ rođena je u Zvorniku 1952. godine. Magistrirala komunikološki studij na temu „Film kao medij persuazivne komunikacije“, a diplomirala  na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu  sa radom na temu „Sarajevska škola dokumentarnog filma“. Imenovana je članica državne ekspertne grupe iz B i H za sukcesiju arhivske građe (za filmske materijale i građu) država bivše Jugoslavije. Sekretarica je i saradnica novinarka  filmskog časopisa SINEAST. U nekadašnjem producentskom preduzeću „Sutjeska film „  radila u filmskom arhivu, a u Kinoteci BiH bila  rukovodilac filmskog arhiva. Trenutno obavlja funkciju  v.d. direktorice Kinoteke BiH.