Šabanović Faruk
Šabanović Faruk

Scenarista / Reditelj

Šabanović Faruk  je reditelj i scenarista dokumentarnih filmova.

Ostali filmovi

2012 – TITO, dokumentarni (koautor, koscenarist)

2011 – LUDI BORO, dokumentarni; EMINAGIĆA KUĆA U TEŠNJU, dokumentarni

2010 – SVADBENI OBIČAJI TRI VJERSKE SKUPINE JAJAČKOG KRAJA, dokumentarni

2009 – GRADSKI RUDARI, dokumentarni

2007 – BORO SA ZELENKOVCA, dokumentarni