Kako postati član

Ukoliko želite postati član/ica Udruženja filmskih radnika, a radite profesionalno u nekom od audio-vizuelnih sektora, Molbu za prijem u članstvo trebate poslati na e-mail adresu udruzenje@bhfilm.ba, a Molba za članstvo treba da sadrži:

- Kopiju / scan lične karte
- Kopiju / scan posljednje školske diplome
- Kratku biografiju
- Detaljnu filmografiju
- Jednu fotografiju
- Preporuku za članstvo od nekog od trenutnih članova Udruženja filmskih radnika na jednoj stranici

Za više detalja pročitati Pravilnik o prijemu u članstvo.