Fondacija za kinematografiju objavljuje Javni poziv za sufinansiranje komplementernih djelatnosti i Konkurs za sufinansiranje filmskih projekata za 2015. godinu

Fondacija za kinematografiju Sarajevo28.10.2015

U skladu sa članom 13. Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju broj: 02-6/13 od 23.1.2013.godine, Pravilnikom o odabiru prijava pristiglih na javni poziv Fondacije za kinematografiju broj: 02-20/13 od 10.4.2013.godine i Odlukom o raspisivanju Javnog poziva za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju  za 2015. broj:02-40/15 od 22.10.2015.godine, Upravni odbor Fondacije za kinematografiju raspisuje
Javni poziv za izbor korisnika sredstava
Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja komplementarnih
djelatnosti za 2015. godinu

Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju
za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2015.godinu.
te
Javni poziv za izbor Predsjednika i članova Žirija
za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija, prispjelih na
Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2015.godinu

Tekst Javnih poziva i Konkursa, kao i aplikacioni obrasci dostupni ovdje.