OBJAVLJENI REZULTATI KONKURSA I JAVNOG POZIVA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA 2013. GODINU

Fondacija za kinematografiju Sarajevo27.12.2013

Fondacija za kinematografiju objavila je Odluku o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2013. godinu i Odluku o izboru korisnika preostalih sredstava Fondacije za kinematografiju za 2013.godinu.

Odluke su dostupne za download ovdje.