KONKURS FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU: VAŽNA OBAVIJEST!

Fondacija za kinematografiju Sarajevo18.10.2013

Dokumentaciju za prijavu na Konkurs Fondacije za kinematografiju koji je aktuelan potrebno je dostaviti u 6 primijeraka : 1 orginal ili ovjerena kopija i 5 kopija kao i 6 elektronskih primjeraka.
 
Dokumentaciju za prijavu na Javni poziv Fondacije za kinematografiju koji je aktuelan potrebno je dostaviti u 4 primijerka: 1 orginal ili ovjerena kopija i 3 kopije.