Upravni odbor


IVO ČOLAK

Član Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju od 2011. godine.

Ivo Čolak rođen je 1968. godine u Širokom Brijegu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Magistirao i doktorirao je na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a na postdoktorskoj specijalizaciji u bio je u Zuerichu, u Švicarskoj.Od 1993. godine stalno je uposlen na Sveučilištu u Mostaru. Od 2002. do 2004. bio je prodekan, a od 2004. do 2009. godine dekan Građevinskog fakulteta u Mostaru. Od 2009. godine obnaša funkciju prorektora za znanost Sveučilišta u Mostaru.

Vodio je i uređivao filmsku emisiju na Radiju Š. Brijeg, a bio je i jedan od organizatora Mediteran Film Festivala i urednik publikacija za ovaj festival. Bio je nekoliko puta član filmskih žirija Mediteran Film Festivala i West Herzegowina Festa, kao i član žirija Fondacije za kinematografiju 2003. godine. Urednik je i autor brojnih znanstvenih i stručnih publikacija. Glavni je urednik časopisa za kulturu, znanost i umjetnost ''Vitko'', a također je glavni urednik časopisa 'Sveučilišta u Mostaru.

Scenarist je i koautor dokumentarnog filma UNIVERSITY OF MOSTAR, a također je bio stručni suradnik na scenariju dokumentarnog filma DNEVNIK GRADITELJA redateljice Jasmile Žbanić o rekonstrukciji Starog Mosta.JOVAN MARJANOVIĆ

Član je upravnog odbora Fondacije za kinematografiju od 2011.
Jovan Marjanović (dipl.iur, mr.sc.), započinje svoj angažman na polju kinematografije na Sarajevo Film Festivalu 1999. godine, kao tehnički i programski koordinator. Od 2003. do 2007.godine bio je izvršni direktor CineLink koprodukcijskog marketa, a sada obavlja funkciju člana savjeta Sarajevo Film Festivala zaduženog za odnose sa filmskom industrijom.
Producirao je niz nagrađivanih dokumentarnih, kratkih i igranih filmova.
Od 2006.godine obavlja funkciju nacionalnog predstavnika Bosne i Hercegovine u upravnom odboru fondacije Vijeća Evrope za podršku evropskoj kinematografskoj koprodukciji – Eurimages.
Jedan je od savjetnika za Torino Film Lab, filmski fond vezan za Torino Film Festival.
2008. godine magistrirao je iz menadžmenta sa specijalizacijom za filmsku industriju na Cass Business School City Univerziteta u Londonu, Velika Britanija. Zaposlen je kao viši asistent na Odsjeku za produkciju i menadžment Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.