Šta finansiramo?

Sredstva Fondacije će se koristiti za podsticanje i potpomaganje slijedećih aktivnosti:

 • filmski projekti od relevantne umjetničke vrijednosti;
 • stvaranje scenarističke građe;
 • promocija, cirkulacija, distribucija i prikazivanje domaćeg filma;
 • zaštita, čuvanje i prezentiranje filmske baštine;
 • međunarodna saradnja u oblasti kinematografije;
 • izdavačka djelatnost u oblasti kinematografije;
 • stručno usavršavanje u oblasti kinematografije;
 • učestvovanje u utvrđivanju i provođenju politike koja unapređuje razvoj kinematografije.


Korisnici sredstava Fondacije mogu biti fizičke osobe, filmski stvaraoci i djelatnici, državljani Bosne i Hercegovine i pravne osobe registrirane za obavljanje filmske i video djelatnosti sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine: producenti, distributeri, prikazivači, filmski festivali, profesionalna udruženja i visokoškolske institucije koje obrazuju filmske stvaraoce.

Fondacija podržava:

 • igrani film,
 • dokumentarni film,
 • animirani film,
 • eksperimentalni film,
 • studentski film,
 • manjinska koprodukcija dugometražnog filma,
 • regionalna saradnja,
 • ostale kategorije u skladu sa pravilnikom.


Sredstva Fondacije se raspoređuju tako što se godišnjim programom rada Fondacije utvrđuju prioriteti i planira procentualni raspored sredstava po svim osnovama u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava.

Fondacija ostvaruje namjenska sredstva u vidu transfera iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i drugih izvora. Odluku o usvajanju programa utroška sredstava transfera donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Upravnog odbora, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu.