Arhiva finansiranja

Na osnovu Statuta Fondacije za kinematografiju, a u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju i Odlukama o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava  “Transfera za kinematografiju”  utvrđenih Budžetom FBiH, Upravni odbor Fondacije donosi Odluke o finansiranju.