Arhiva finansiranja

Na osnovu Statuta Fondacije za kinematografiju, a u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju i Odlukama o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava  “Transfera za kinematografiju”  utvrđenih Budžetom FBiH, Upravni odbor Fondacije donosi Odluke o finansiranju. • Prikaz za godinu 2002
  • 300.000,00 KM
   Refresh Production: GORI VATRA (režija/scenarij: Pjer Žalica) - Koprodukcija
  • 160.000,00 KM
   Refresh Production: LJETO U ZLATNOJ DOLONI (režija/scenarij: Srđan Vuletić) - Koprodukcija
  • 160.000,00 KM
   Deblokada: GRBAVICA (režija/scenarij: Jasmila Žbanić) - Koprodukcija
  • 150.000,00 KM
   FLASH: DOBRO UŠTIMANI MRTVACI (režija: Benjamin Filipović, scenarij: Feđa Isović, Benjamin Filipović) - Koprodukcija
  • 100.000,00 KM
   FLASH: KROVNI TALAS(NAFAKA) (režija/scenarij: Jasmin Duraković) - Koprodukcija
  • 80.000,00 KM
   FORUM: U ZVORNIKU JA SAM OSTAVIO SVOJE SRCE (režija: Elmir Jukić)
  • 20.000,00 KM
   FLASH: GAZI ISHAK BEG ISHAKOVIĆ utemeljitelj Sarajeva (režija/scenarij: Valerijan Žujo)
  • 15.000,00 KM
   DEBLOKADA: BAHTALO DROM (režija/scenarij: Aleš Kurt)
  • 25.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: SELMA (režija: Aida Begić, scenarij Elma Tataragić i Aida Begić)
  • 20.000,00 KM
   FRTV: ZABORAVLJENA POSLOVICA (režija: Dubravko Bibanović, scenarij: Irfan Horozović)
  • 20.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: RAM ZA SLIKU MOJE DOMOVINE (režija/scenarij: Elmir Jukić)
  • 10.000,00 KM
   FRTV: IGRAJ DO KRAJA (režija/scenarij: Adis Bakrač)
  • 30.000,00 KM
   Forum: Remake (režija: Dino Mustafić)
  • 8.000,00 KM
   AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI: MINSKO POLJE (režija/scenarij: Alen Drljević)
  • 20.000,00 KM
   ABDULAH SIDRAN: JEMIN
  • 20.000,00 KM
   NAMIK KABIL: KOD AMIDŽE IDRIZA
  • 15.000,00 KM
   VEFIK HADŽISMAJLOVIĆ I MELIHA HUSEDŽINOVIĆ: JEDAN VIJEK MODERNE UMJETNOSTI U BIH
  • 15.000,00 KM
   ELMIR JUKIĆ: TIJESNA ZEMLJA
  • 10.000,00 KM
   ABDULAH SIDRAN: PRVI PUT S OCEM NA IZBORE
  • 10.000,00 KM
   ZILHAD KLJUČANIN: HILJADARKA
  • 9.000,00 KM
   AIDA BEGIĆ: SNIJEG
  • 10.000,00 KM
   Narodna tehnika: Savez za naučno tehničko vaspitanje mladih BiH za podsticanje filmskog obrazovanja i kulture, produkciju mladih filmskih stvaralaca i organizaciju filma mladih autora
  • 25.000,00 KM
   KINOTEKA BIH
 • Prikaz za godinu 2003
  • 140.000,00 KM
   Deblokada: GRBAVICA (režija/scenarij: Jasmila Žbanić) - Koprodukcija
  • 150.000,00 KM
   FLASH: DOBRO UŠTIMANI MRTVACI (režija: Benjamin Filipović, scenarij: Feđa Isović, Benjamin Filipović) - Koprodukcija
  • 350.000,00 KM
   P.U. F/x CONCEPT: GO WEST (režija: Ahmed Imamović, scenarij: Ahmed Imamović, Enver Puška) - Koprodukcija
  • 250.000,00 KM
   PORTA: ŽIVI I MRTVI (režija: Eduard Galić, scenarij: Josip Mlakić i Miro Barnjak) – Koprodukcija
  • 50.000,00 KM
   SARAJEVO FILM COMPANY: BALKANSKA... ODISEJA (režija/scenarij: Bato Čengić)
  • 10.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: LEJLABELMADOTCOM
  • 50.000,00 KM
   STUDIO NEUM: PRIČA O SUZANI (režija/scenarij: Jurinko Rajič)
  • 10.000,00 KM
   MAMAFILM: DOMAVIA (režija: Aida Begić, scenarij: Emla Tataragić i Aida Begić)
  • 10.000,00 KM
   SND Video Production: DON ANTE (režija/scenarij: Sead Đikić)
  • 10.000,00 KM
   DEBLOKADA: SEVDALINKA (režija/scenarij: grupa autora)
  • 10.000,00 KM
   FILIP AGONIJA: ZELENE RIJEKE (režija/scenarij: Vlatko Filipović)
  • 10.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: IZMEĐU NADE I PREDSKAZANJA (režija: Vefik Hadžismajlović, scenarij: Meliha Husedžinović i Vefik Hadžismajlović)
  • 10.000,00 KM
   SARAJEVO FILM COMPANY: MONA LISA FROM SARAJEVO (režija/scenarij: Bato Čengić)
  • 20.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: RAM ZA SLIKU MOJE DOMOVINE (režija /scenarij: Elmir Jukić)
  • 25.000,00 KM
   Refresh Production: GORI VATRA
  • 20.000,00 KM
   Refresh Production: LJETO U ZLATNOJ DOLINI
  • 13.000,00 KM
   Refresh Production: 10 MINUTA
  • 2.000,00 KM
   Deblokada: NAPRIJED, NAZAD
  • 5.000,00 KM
   Udruženje filmskih radnika BiH: PROMOCIJA BH FILMA
  • 15.000,00 KM
   Obala Art Centar: PROMOCIJA BH FILMA
  • 30.000,00 KM
   AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI: SRIJEDOM (režija/scenarij: Alma Bećirović)
  • 25.000,00 KM
   ABDULAH SIDRAN: ZABORAVLJENI GLASOVI
  • 15.000,00 KM
   JOSIP MLAKIĆ:KAD MAGLE STANU
  • 15.000,00 KM
   ZLATKO HADŽIDEDIĆ: PAD
  • 10.000,00 KM
   ZLATKO TOPČIĆ: GOLA KOŽA
  • 10.000,00 KM
   JASNA ŠAMOVIĆ: PAVILJON
  • 5.000,00 KM
   DRAGAN ŠIMOVIĆ: TRI VERZIJE JEDNE MORE
  • 5.000,00 KM
   ELMA TATARAGIĆ: KRVAVA IGRA
  • 5.000,00 KM
   ZILHAD KLJUČANIN: SAMO POKUCAJ NA RAJSKA VRATA
  • 5.000,00 KM
   MUHAREM BAZDULJ: THE DEATH AT THE GATES OF YOUTH
  • 5.000,00 KM
   INES TANOVIĆ: IMAM SINA NE ZNAM MU NI IME (sinopsis)
  • 5.000,00 KM
   IVAN KORDIĆ: FOTOGRAFIJE
  • 10.000,00 KM
   Udruženje za naučno tehnički odgoj mladih u BiH
  • 10.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR: SARAJEVO FILM FESTIVAL
  • 20.000,00 KM
   KINOTEKA BIH
  • 10.000,00 KM
   SAGA D.O.O.
 • Prikaz za godinu 2004
  • 100.000,00 KM
   FLASH: KROVNI TALAS(NAFAKA) (režija/scenarij: Jasmin Duraković) - Koprodukcija
  • 50.000,00 KM
   PORTA: ŽIVI I MRTVI (režija: Eduard Galić, scenarij: Josip Mlakić i Miro Barnjak) – Koprodukcija
  • 300.000,00 KM
   Refresh Production: KOD AMIDŽE IDRIZA (režija: Pjer Žalica, scenarij: Namik Kabil)
  • 150.000,00 KM
   Refresh Production: JEMIN (TEŠKO JE BITI FIN) (režija: Srđan Vuletić, scenarij: Abdulah Sidran) - Koprodukcija
  • 150.000,00 KM
   SAGA: SASVIM LIČNO (režija/scenarij: Nedžad Begović) – Domaća koprodukcija
  • 150.000,00 KM
   MAMAFILM: SNIJEG (režija/scenarij: Aida Begić) – Koprodukcija
  • 50.000,00 KM
   Forum: PRVI PUT S OCEM NA IZBORE (režija: Samija Karamehmedović, scenarij: Abdulah Sidran)
  • 50.000,00 KM
   PRODUKCIJA PORTA: SVE DŽABA (režija/scenarij: Antonio Nuić) – Koprodukcija
  • 30.000,00 KM
   STUDIO NEUM: EMINA (režija/scenarij: Jurinko Rajič)
  • 20.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: LJUDI JOŠ UVIJEK IDU NA MJESEC (režija/scenarij: Dragan Rokvić)
  • 20.000,00 KM
   MIRO BARNJAK: STOKILAŠI (režija/scenarij: Matej Felia)
  • 20.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST SARAJEVO: LJUBAVNICI SA GRANICE (režija/scenarij: Miroslav Ćiro Mandić)
  • 20.000,00 KM
   FLASH:PJESMA OSTAJE ISTA (režija/scenarij: Haris Prolić)
  • 30.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: MINSKO POLJE (režija/scenarij: Alen Drljević)
  • 30.000,00 KM
   Udruženje filmskih radnika BiH: PROMOCIJA BH FILMA
  • 20.000,00 KM
   Obala Art Centar: PROMOCIJA BH FILMA
  • 13.000,00 KM
   IVAN KORDIĆ: AKUMULATOR
  • 10.000,00 KM
   RAMIZ HUREMAGIĆ: DIM DUHANA
  • 7.000,00 KM
   ZLATKO TOPČIĆ: ČOVJEK NIOTKUD
  • 7.000,00 KM
   JOSIP MLAKIĆ: ČUVARI MOSTOVA
  • 6.000,00 KM
   DRAGAN ŠIMOVIĆ: GUTAČI ŽABA
  • 5.000,00 KM
   ZILHAD KLJUČANIN: KOLIKO JE SRCE MRAVA
  • 5.000,00 KM
   HARIS KULENOVIĆ: ČUVAJTE MI FELINIJA
  • 5.000,00 KM
   FAIZ SOFTIĆ: POD KUN PLANINOM
  • 5.000,00 KM
   JASMINA MUSABEGOVIĆ: ŠTO PLAČU PROZORI
  • 10.000,00 KM
   ABDULAH SIDRAN: HARMONIKA
  • 10.000,00 KM
   ŠIMUN MUSA I VLATKO FILIPOVIĆ: U MRAKU
  • 4.000,00 KM
   IRFAN HOROZOVIĆ: DUBLER
  • 4.000,00 KM
   PJER ŽALICA: BAJRAM U BROOKLINU
  • 4.000,00 KM
   HARIS PAŠOVIĆ: HOLYMOOD
  • 5.000,00 KM
   ALMIR ĐIKOLI
  • 50.000,00 KM
   KINOTEKA BIH
 • Prikaz za godinu 2005
  • 250.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: KARAULA (režija: Rajko Grlić, scenarij: Rajko Grlić i Ante Tomić) – Koprodukcija
  • 100.000,00 KM
   PRODUKCIJA PORTA: SVE DŽABA (režija/scenarij: Antonio Nuić) – Koprodukcija
  • 100.000,00 KM
   Refresh Production: BUICK RIVIERA (režija: Goran Rušinović, scenarij: Goran Rušinović i Miljenko Jerković ) - Koprodukcija
  • 100.000,00 KM
   BLITZ FILM & VIDEODISTRIBUCIJA: MORAM SPAVAT' ANĐELE (režija: Dejan Aćimović, scenarij: Dejan Aćimović i Tatjana Aćimović) – Koprodukcija
  • 200.000,00 KM
   HEFT: GOLA KOŽA (režija: Adis Bakrač, scenarij: Zlatko topčić) – Koprodukcija
  • 6.500,00 KM
   STUDIO NEUM: PRIČA O SUZANI (režija/scenarij: Jurinko Rajič)
  • 6.500,00 KM
   HEFT D.O.O.: VRIJEME(režija/scenarij: Vesko Kadić)
  • 6.500,00 KM
   HTV OSCAR-C MOSTAR: ČAŠOLIJA (režija/scenarij: Boris Jovanović)
  • 6.500,00 KM
   SAGA PRO: ČOVJEK ROĐEN SA ČUDNOM IZRASLINOM (režija/scenarij: Midhat Ajanović)
  • 6.500,00 KM
   VIA MEDIA D.O.O.: IDOLL(režija: Ivan Felgar, scenarij: Livio Rajh)
  • 6.500,00 KM
   VIA MEDIA D.O.O.: KRVOSKOK(režija: Rahir Mujčić, scenarij: Tahir Mujičić i Hrvoje Šercar)
  • 7.000,00 KM
   FTV BIH: FARAON STIPE SLIKAR NEBESKI (režija/scenarij: Ratko Orozović)
  • 7.000,00 KM
   DOKUMENT D.O.O.: PORODICA (režija/scenarij: Ines Tanović)
  • 7.000,00 KM
   MC MEDIA D.O.O.: FRA JURAJ DRAGIŠIĆ (režija: Ivan Cigić, scenarij: Mirela Cigić)
  • 7.000,00 KM
   FEEL RED PRODUCTION: SICILIJANSKI SAN
  • 30.000,00 KM
   PRIME TIME: MAMA I TATA-REALITY SHOW (režija/scenarij: Faruk Lončarević)
  • 20.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: KAD KAZALJKE SE POKLOPE (režija/scenarij: Zoran Čatić)
  • 20.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: ZGARIŠTE (režija/scenarij: Namik Kabil)
  • 13.000,00 KM
   FLASH PRODUCTION: AKUMULATOR (režija: Aleš Kurt, scenarij: Ivan kordić)
  • 15.000,00 KM
   STUDIO NEUM: EMINA i MOJA MALA VALA
  • 15.000,00 KM
   COMPREX: GO WEST
  • 5.000,00 KM
   FEEL RED PRODUCTION SARAJEVO: izrada bosanske verzije tonske trake filma DOBRO UŠTIMANI MRTVACI
  • 10.000,00 KM
   SAGA PRODUCTION: DJEČAK IZ RATNOG FILMA
  • 3.500,00 KM
   FARUK LONČAREVIĆ: ACEH-MALI KIJAMET
  • 80.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR: FESTIVAL U KANU
  • 10.000,00 KM
   STUDIO NEUM IZ NEUMA: KAMP CRTANOG FILMA „Neum 2005“
  • 5.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BiH: NAGRADA Ivica Matić
  • 5.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BiH: CANNES
  • 10.000,00 KM
   AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOST: IGROBAR (režija/scenarij: Mirza Pašić)
  • 4.000,00 KM
   NEDŽAD IBRAHIMOVIĆ: KUĆA NA OTOKU
  • 4.000,00 KM
   DRAGAN MARJANOVIĆ: ČARDAK
  • 4.000,00 KM
   NEDŽAD BEGOVIĆ: DAN KAD JE NASTALA ZIMA
  • 4.000,00 KM
   ELMA TATARAGIĆ: SAMA
  • 4.000,00 KM
   ENVER DIZDAR: BALADA O BOSANSKOJ DJEVI
  • 3.000,00 KM
   JASNA ŠAMIĆ: VALCER
  • 3.000,00 KM
   AIDA BEGIĆ: PROZOR U SVIJET
  • 1.500,00 KM
   BOBO JELIČIĆ: USAMLJENOST
  • 1.500,00 KM
   ANTO MARINČIĆ: IMAL' IGDJE LJEPŠEG KRAJA
  • 1.500,00 KM
   MAJO DIZDAR: AJVATOVICA
  • 1.500,00 KM
   NURA BAZDULJ HUBIJAR: RASPUĆA
  • 2.000,00 KM
   FADILA NURA HAVER: GOSPINA TRAVA
  • 2.000,00 KM
   ALEŠ KURT: U ZNAKU ZMIJE
  • 2.000,00 KM
   JASMILA ŽBANIĆ: DJEVOJKA ISPOD ŠLJIVE
  • 1000,00 KM
   RATKO OROZOVIĆ: TRAGIKOMIČNA PUTOVANJA
  • 1.000,00 KM
   VIDOSAV STEVANOVIĆ: RAATNI FOTOGRAF
  • 10.000,00 KM
   Udruženje za naučno tehnički odgoj mladih u BiH
  • 10.000,00 KM
   ALMA BEĆIROVIĆ
  • 20.000,00 KM
   KINOTEKA BIH
  • 10.000,00 KM
   SAGA D.O.O.
  • 10.000,00 KM
   KINO VIDEO KLUB ŠIROKI BRIJEG
 • Prikaz za godinu 2006
  • 200.000,00 KM
   MAMAFILM: SNIJEG (režija/scenarij: Aida Begić) – Koprodukcija
  • 500.000,00 KM
   2006 D.O.O.: CIRKUS COLUMBIA (režija/scenarij: Danis Tanović) – Koprodukcija
  • 200.000,00 KM
   PORTA: USAMLJENOST (režija: Bobo Jelčić, scenarij: Bobo Jelčić i Nataša Rajković )
  • 100.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: ARMIN (režija/scenarij: Ognjen Sviličić) – Koprodukcija
  • 70.000,00 KM
   F.I.S.T.: ESTRELITA (režija: Metod Pevec, scenarij: Metod Pevec, Abdulah Sidran) – Koprodukcija
  • 65.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: TEA(režija/scenarij: Hanna Slak) – Koprodukcija
  • 65.000,00 KM
   PORTA: KINO LIKA(režija: Dalibor Matanić, scanrij: Dalibor Matanić i Milan Živković) – Koprodukcija
  • 20.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: SVE ŠTO ZNAM O LJUBAVI(režija: Šejla Kamerić i Timur Makarević, scenarij Šejla Kamerić)
  • 15.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: MAJKA (režija/scenarij: Elmir Jukić)
  • 15.000,00 KM
   FLASH PRODUCTION: AKUMULATOR (režija: Aleš Kurt, scenarij: Ivan Kordić)
  • 200.000,00 KM
   F.I.S.T.: SARAJEVO (režija: Nedžad Begović, scenarij: Ozren Kebo)
  • 25.000,00 KM
   KVK AMATER ŠIROKI BRIJEG: MOJ PUT (režija: Robert Bubalo, scenarij: Maja i Robert Bubalo i prof. Ivo Barić)
  • 10.000,00 KM
   FLASH PRODUCTION: JA SAM ZUJO I ZOVEM SE MUJO (režija/scenarij: Haris Prolić)
  • 5.000,00 KM
   ARS AEVI: KOUNELLIS U SARAJEVU (režija/scenarij: Anur Hadžiomerspahić)
  • 10.000,00 KM
   VIDEOARHIV: SJAJNA ZVIJEZDA GAZI HUSREV BEGA (režija/scenarij: Nihad i Sead Kreševljaković)
  • 10.000,00 KM
   Udruženje filmskih radnika BiH: PROMOCIJA BH FILMA
  • 35.000,00 KM
   Obala Art Centar: PROMOCIJA BH FILMA
  • 30.000,00 KM
   SAGA PRODUCTION: NOMINACIJA ZA OSKAR
  • 30.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: KARAULA
  • 50.000,00 KM
   DEBLOKADA: GRBAVICA-BERLIN'06
  • 20.000,00 KM
   STUDIO NEUM IZ NEUMA: KAMP CRTANOG FILMA „Neum 2006“
  • 10.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BiH: NAGRADA Ivica Matić
  • 2.000,00 KM
   BENJAMIN FILIPOVIĆ: ODLAZAK U BANKOK
  • 3.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BiH: FESTIVAL U BERLINU
  • 6.000,00 KM
   FRANJEVAČKI SAMOSTAN RAMA-ŠĆIT: DOKUMENTARNI FILM RAMSKA SVADBA, RAMA
  • 1.000,00 KM
   PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA: KRATKI FILM „RUKA“
  • 3.800,00 KM
   KINOTEKA BIH: PUT U SAO PAOLO
  • 60.000,00 KM
   PRODUKCIJA PORTA MOSTAR: ZAVRŠETAK FILMA ŽIVI I MRTVI
  • 18.000,00 KM
   CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE POSTDIPLOMSKE STUDIJE: FILM FESTIVAL IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA
  • 15.000,00 KM
   OPĆINA NEUM: PREZENTACIJA SFF
  • 8.000,00 KM
   EROL ZUPČEVIĆ: ZAVRŠETAK STUDIJA NA HFF U MINHENU
  • 10.000,00 KM
   KINO VIDEO KLUB AMATER ŠIROKI BRIJEG: DANI MEDITERANSKOG FILMA
  • 1.000,00 KM
   CENTAR ZA ŽRTVE TORTURE SARAJEVO: PROMOCIJA FILMA THE SECRET LIFE OF WORDS
  • 15.000,00 KM
   UDRUŽENJE „BUDUĆNOST DJECE S“: NAJMLAĐI AMPUTIRAC NA SVIJETU
  • 10.000,000 KM
   Udruženje filmskih radnika BiH: PROMOCIJA BH FILMA
  • 35.000,00 KM
   Obala Art Centar: PROMOCIJA BH FILMA
  • 30.000,00 KM
   SAGA PRODUCTION: NOMINACIJA ZA OSKAR
  • 30.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: KARAULA
  • 50.000,00 KM
   DEBLOKADA: GRBAVICA-BERLIN'06
  • 2.180,00 KM
   AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI SARAJEVO: UČEŠĆE STUDENATA NA FESTIVALU ISTOČNO EVROPSKOG FILMA
 • Prikaz za godinu 2007
  • 300.000,00 KM
   SAGA: JASMINA (režija/scenarij: Nedžad Begović) – Domaća koprodukcija
  • 300.000,00 KM
   DEBLOKADA: NA PUTU (režija/scenarij: Jasmila Žbanić) - Koprodukcija
  • 90.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: ČUVARI NOĆI (režija/scenarij: Namik Kabil)
  • 50.000,00 KM
   DOKUMENT d.o.o.: NEKE DRUGE PRIČE (režija/scenarij: Ines Tanović) – Koprodukcija
  • 90.000,00 KM
   SAGA PRO: ČOVJEK ROĐEN SA ČUDNOM IZRASLINOM (režija/scenarij: Midhat Ajanović)
  • 30.000,00 KM
   KONCEPT D.O.O.: JA SAM PAS ...I ZOVEM SE SALVATORE (režija: Milan Blaženković, scenarij: Veselin Gatalo)
  • 30.000,00 KM
   IK BOSANSKA RIJEČ TUZLA: BIJELI ŠARENI SVIJET (režija: Jelena Bešir, scenarij: Šimo Ešić)
  • 25.000,00 KM
   STUDIO NEUM: STEĆAK (režija: Emir i Edin Durmišević, scenarij: Emir Durmišević)
  • 25.000,00 KM
   STUDIO NEUM: GLJIVA (režija: Zdravko Cvjetković i Sabina Pezo, scenarij: Zdravko Cvjetković)
  • 30.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: BIH U POTRAZI ZA IZGUBLJENIM IDENTITETOM (režija/scenarij: grupa autora)
  • 25.000,00 KM
   FABRIKA D.O.O.: SEVDAH PICTIONARY( režija: Marina Andree, scenarij: Marina Andree, Damir Imamović i Farah Tahirbegović)
  • 20.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: ZATOČENICI (ržija/scenarij: Amra Mehić i Elvir Muminović)
  • 15.000,00 KM
   DOKUMENT FILM: UBILA SAM (režija: Alem Babić, scenarij: Ines tanović i Elameri Škrgić Mikulić)
  • 10.000,00 KM
   PORTA D.O.O.: ULICA GRAFITA (režijaj i scenarij: Sergej Kreso)
  • 15.000,00 KM
   AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI: STO SEKUNDI SAMOĆE (režija: Amra Mehić, scenarij: Almir Imširević i Amra Mehić)
  • 15.000,00 KM
   AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI: STANDARD (D)NO (režija/scenarij:Damir Janček)
  • 15.000,00 KM
   AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI: STRAH OD LETENJA (režija/scenarij: Elvir Muminović)
  • 15.000,00 KM
   AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI: IDILIČAN DAN U PROVINCIJI (režija/scenarij: Mirela Trepanić)
  • 15.000,00 KM
   AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI: NISI SAMA (režija i scenarij: Srđan Rodić)
  • 80.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR: FESTIVAL U KANU
  • 25.000,00 KM
   KINO VIDEO KLUB AMATER Š.BRIJEG: DANI MEDITERANSKOG FILMA
  • 20.000,00 KM
   STUDIO NEUM: FESTIVAL ANIMIRANOG FILMA NAFF
  • 10.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: FILMSKI FESTIVAL U VENECIJI
  • 35.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR SARAJEVO: SARAJEVO TALENT CAMPUS CINELINK
  • 35.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: PROMOCIJA FILMA TEŠKO JE BITI FIN
  • 10.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA: BH NACIONALNI FILMSKI FESTIVAL ZA 2007. GODINU
  • 5.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BiH: NAGRADA Ivica Matić
  • 15.000,00 KM
   FRANJEVAČKI SAMOSTAN RAMA-ŠĆIT: DOKUMENTARNI FILM RAMSKA SVADBA, RAMA
  • 8.000,00 KM
   EROL ZUPČEVIĆ: ZAVRŠETAK STUDIJA NA HFF U MINHENU
  • 2.000,00 KM
   CENTAR ZA ŽRTVE TORTURE SARAJEVO: PROMOCIJA FILMA THE SECRET LIFE OF WORDS
  • 10.000,00 KM
   AGENCIJA FILIP: ZAVRŠETAK PROJEKTA AGONIJA ZELENE RIJEKE
  • 4.000,00 KM
   KINOTEKA BIH: PUT U TOKIO
  • 30.000,00 KM
   PRIME TIME: AMNIMIRANI FILM PTICE KAO MI
  • 20.000,00 KM
   BIBILIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA: BH FILMOVI PRILAGOĐENI SLIJEPIM OSOBAMA
  • 4.000,00 KM
   GRUPA STUDENATA ALU SARAJEVO: FESTIVAL ANIMIRANOG FILMA U EGIPTU
  • 8.000,00 KM
   JOVAN MARJANOVIĆ: ŠKOLARINA NA CITY UNIVERSITY U LONDONU
  • 8.000,00 KM
   DRAGO PALAVRA ŠIROKI BRIJEG: ŠKOLARINA NA AKADEMIJI DE BILDENDE KUNSTE U BEČU
  • 15.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR: TALENT FESTIVAL
  • 7.000,00 KM
   KINOTEKA BIH: ČASOPIS SINEAST
  • 20.000,00 KM
   MAMAFILM D.O.O.: FILM SNIJEG
  • 5.000,00 KM
   UDRUGA OKTAVIJAN MOSTAR: PROJEKCIJE DJEČIJIH FILMOVA
  • 20.000,00 KM
   PORTA MOSTAR: ANIMIRANI FILM MEĐUGORJE
  • 20.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: BERININE ČAKRE (scenarist Faruk Lončarević)
  • 20.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: PUTOVANJE U SVIJET EKSKURZIJA (scenaristi Nina Numankadić i Peter Kerkes)
  • 20.000,00 KM
   DEBLOKADA D.O.O.: EDO MAAJKA (scenaristi Jasmila Žbanić i Edin Osmić)
  • 10.000,00 KM
   KONCEPT D.O.O.: KAKO JE INIJA LADIN PREDAVAO NJEMAČKI (scenarist Miro Petrović)
  • 1.000,00 KM
   BIBILIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA: ODLAZAK U KAZALIŠTE ZA LIJEPE U ZAGRABU
 • Prikaz za godinu 2008
  • 150.000,00 KM
   HEFT: GOLA KOŽA (režija: Adis Bakrač, scenarij: Zlatko topčić) – Koprodukcija
  • 100.000,00 KM
   SAGA: JASMINA (režija/scenarij: Nedžad Begović) – Domaća koprodukcija
  • 400.000,00 KM
   DEBLOKADA: NA PUTU (režija/scenarij: Jasmila Žbanić) - Koprodukcija
  • 150.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: ČUVARI NOĆI (režija/scenarij: Namik Kabil)
  • 50.000,00 KM
   DOKUMENT d.o.o.: NEKE DRUGE PRIČE (režija/scenarij: Ines Tanović) – Koprodukcija
  • 200.000,00 KM
   MA-NU FAKTURA D.O.O.: KENJAC (režija/scenarij: Antonio Nuić) – Koprodukcija
  • 200.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: PLAVI ORKESTAR (režija/scenarij: Pjer Žalica) – Koprodukcija
  • 100.000,00 KM
   HEFT D.O.O.: HILJADARKA (režija: Nenad Đurić, scenarij: Zilhad Ključanin i Abdulah Sidran)
  • 150.000,00 KM
   DEPO D.O.O.: SEVDAH ZA KARIMA (režija: Jasmin Duraković, scenarij: Jasmin Duraković i Asim Kujović) – Koprodukcija
  • 50.000,00 KM
   SAGA PRO: ČOVJEK ROĐEN SA ČUDNOM IZRASLINOM (režija/scenarij: Midhat Ajanović)
  • 100.000,00 KM
   F.I.S.T.: SARAJEVO (režija: Nedžad Begović, scenarij: Ozren Kebo)
  • 120.000,00 KM
   KONCEPT D.O.O.: JA SAM PAS ...I ZOVEM SE SALVATORE (režija: Milan Blaženković, scenarij: Veselin Gatalo)
  • 30.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: JEŽEVA KUĆICA (režija: Timur Makarević, scenarij: Amra Bakšić Čamo)
  • 30.000,00 KM
   MEDIA CENTAR D.O.O.: BEĆO FILIPOVIĆ ČOVJEK XX VIJEKA (režija: Haris Prolić, scenarij: Mario Hibert)
  • 30.000,00 KM
   MEDIA CENTAR D.O.O.: GLASOVI (režija/scenarij: Namik Kabil)
  • 25.000,00 KM
   UG EAST WEST CENTAR: DREAMERS (režija/scenarij: Nermin Hamzagić)
  • 15.000,00 KM
   STUDIO 7 D.O.O.: POČIVALI U MIRU (režija/scenarij: Marin Bago)
  • 25.000,00 KM
   GLOBAL ADRIA SARAJEVO: POVRATAK KUĆI (režija/scenarij: Maja Đurković)
  • 25.000,00 KM
   KONCEPT D.O.O. : DOKUMENTARNI FILM O VESELKU KOROMANU(režija: Lawrence Kiiru, scenarij: Ivan Vukoja i Dragan Komadina)
  • 20.000,00 KM
   FLASH PRODUCTION: AKUMULATOR (režija: Aleš Kurt, scenarij: Ivan Kordić)
  • 40.000,00 KM
   KONCEPT D.O.O.: KAKO JE ILIJA LADIN PREDAVAO NJEMAČKI (režija: Segor Hadžagić, scenarij: Miro Petrović)
  • 40.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: KOKOŠKA (režija/scenarij: Una Gunjak)
  • 50.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOSTI: SREĆA (režija/scenarij: Šejla Kamerić)
  • 15.000,00 KM
   Obala Art Centar: PROMOCIJA BH FILMA
  • 120.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR: FESTIVAL U KANU
  • 25.000,00 KM
   KINO VIDEO KLUB AMATER Š.BRIJEG: DANI MEDITERANSKOG FILMA
  • 50.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: FILMSKI FESTIVAL U VENECIJI
  • 50.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR SARAJEVO: SARAJEVO TALENT CAMPUS CINELINK
  • 25.000,00 KM
   KAZALIŠNO FILMSKA UDRUGA OKTAVIJAN: INTERNACIONALNI DANI FILMA MOSTAR
  • 100.000,00 KM
   UG OBALA ART CENTAR SARAJEVO: SARAJEVO GRAD FILMA
  • 5.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BiH: NAGRADA Ivica Matić
  • 20.000,00 KM
   FRANJEVAČKI SAMOSTAN RAMA-ŠĆIT: DOKUMENTARNI FILM RAMSKA SVADBA, RAMA
  • 8.000,00 KM
   EROL ZUPČEVIĆ: ZAVRŠETAK STUDIJA NA HFF U MINHENU
  • 48.884,00 KM
   KINOTEKA BIH: ČASOPIS SINEAST
  • 100.000,00 KM
   MAMAFILM D.O.O.: FILM SNIJEG
  • 9.852,60 KM
   EUROIMAGES
  • 10.000,00 KM
   AGENCIJA FILIP: TRIOLOGIJA SAGA O NERETVI
  • 4.160,00 KM
   KINOTEKA BIH: KONGRES ARHIVA U PARIZU
  • 8.000,00 KM
   AMRA BAKŠIĆ: UČEŠĆE NA EAVE PROGRAMU
  • 7.500,00 KM
   UG OBALA ART CENTAR PUBLILKACIJA O FONDACIJI ZA KINEMATOGRAFIJI
  • 20.000,00 KM
   JU KINOTEKA BIH SARAJEVO: ARHIVA GRAĐA
  • 1.500,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BIH: NOMINACIJA ZA OSKAR
  • 12.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BIH: KATALOG BH FILMA
  • 1.369,08 KM
   JANČEK DAMIR-NEMIR: POSJETA FESTIVALU EXGROUND
  • 40.000,00 KM
   PRIME TIME D.O.O.: KAMP ANIMIRANOG FILMA U NEUMU
 • Prikaz za godinu 2009
  • 350.000,00 KM
   2006 D.O.O.: CIRKUS COLUMBIA (režija/scenarij: Danis Tanović) – Koprodukcija
  • 60.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: PLAVI ORKESTAR (režija/scenarij: Pjer Žalica) – Koprodukcija
  • 100.000,00 KM
   DEPO D.O.O.: SEVDAH ZA KARIMA (režija: Jasmin Duraković, scenarij: Jasmin Duraković i Asim Kujović) – Koprodukcija
  • 300.000,00 KM
   FILM HOUSE SARAJEVO: MAMAC (režija/scenarij: Aida Begić) – Koprodukcija
  • 150.000,00 KM
   RERESH PRODUCTION: KRASTA (režija/scenarij: Srđan Vuletić) – Koprodukcija
  • 100.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: BERININE ČAKRE (režija/scenarij: Faruk Lončarević) – Koprodukcija
  • 50.000,00 KM
   F.I.S.T.: SARAJEVO (režija: Nedžad Begović, scenarij: Ozren Kebo)
  • 100.000,00 KM
   KONCEPT D.O.O.: JA SAM PAS ...I ZOVEM SE SALVATORE (režija: Milan Blaženković, scenarij: Veselin Gatalo)
  • 30.000,00 KM
   UG CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: NE BRINI SKRIVENO JE (režija/scenarij: Alen Drljević)
  • 20.000,00 KM
   KONCEPT D.O.O.: POVIJESNE CRTICE I SAČUVANI TRAGOVI IZ ŽIVOTA SELJAKA NA HERCEGOVAČKIM PLANINAMA (režija: Dragan Komadina)
  • 10.000,00 KM
   KONCEPT D.O.O.: MLADEN SOLDO-UMJETNOST BEZ ZADRŠKE (režija/scenarij: Vukoja Ivana)
  • 10.000,00 KM
   REFRESH Production: ČIKA JOVO CAR (režija/scenarij: Mirela Trepanić i Emir Kapetanović)
  • 10.000,00 KM
   UDRUŽENJE BALKAN ART CENTAR: SNOVI SE VRAĆAJU KUĆI (režija/scenarij: Mladen Mitrović)
  • 10.000,00 KM
   DOKUMENT d.o.o.: ZELENI DŽEMPER (režija/scenarij: Ines Tanović)
  • 50.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOSTI: 1.395 DANA BEZ CRVENE (režija: Šejla Kamerić, scenarij: Anri Sala)
  • 80.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR: FESTIVAL U KANU
  • 30.000,00 KM
   KINO VIDEO KLUB AMATER Š.BRIJEG: DANI MEDITERANSKOG FILMA
  • 30.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR SARAJEVO: SARAJEVO TALENT CAMPUS CINELINK
  • 10.000,00 KM
   KAZALIŠNO FILMSKA UDRUGA OKTAVIJAN: INTERNACIONALNI DANI FILMA MOSTAR
  • 20.000,00 KM
   HEFT: FILM OSTAVLJENI
  • 20.000,00 KM
   UG CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: ČUVARI NOĆI
  • 100.000,00 KM
   UG OBALA ART CENTAR SARAJEVO: SARAJEVO GRAD FILMA
  • 200.000,00 KM
   JP FILMSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O.: SUFINANSIRANJE FILMSKOG CENTRA
  • 6.526,59 KM
   EUROIMAGES
  • 19.500,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BIH: KATALOG BH FILMA
  • 27.576,60 KM
   CAD PLUS: IZRDA KONCEPTA I FUNKCIONALNE DISPOZICIJE
  • 2.933,75 KM
   NAMIK KABIL: TORINOLABORATORIJ
  • 20.000,00 KM
   HEFT: FILM OSTAVLJENI
  • 15.000,00 KM
   SUTJESKA FILMA: ZAŠTITA FILMSKE BAŠTINE
  • 1.654,32 KM
   SUTJESKA FILMA: TRANSPORT FILMOVA U OBERHAUSEN
  • 15.000,00 KM
   UG „ART STOLAC“: FESTIVAL KRATKOG FILMA STOLAC
  • 10.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKI FESTIVAL DANI HR FILMA U ORAŠJU: DANI HRVATKOG FILMA
  • 31.808,74 KM
   DEBLOKADA: FILM NA PUTU
  • 6.793,23 KM
   DEBLOKADA: FILM NA PUTU
 • Prikaz za godinu 2010
  • 40.000,00 KM
   DEPO D.O.O.: SEVDAH ZA KARIMA (režija: Jasmin Duraković, scenarij: Jasmin Duraković i Asim Kujović) – Koprodukcija
  • 350.000,00 KM
   COMPREX PRODUCTION: THE SHOW MUST GO ON (režija/scenarij: Ahmed Imamović) – Koprodukcija
  • 500.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: ZEHRA I FORTUNA (režija/scenarij: Pjer Žalica) – Koprodukcija
  • 40.000,00 KM
   TEAM:MEDIA D.O.O.: REGULATOR (režija i scenarij: Azra Mehić)
  • 40.000,00 KM
   STUDIO NEUM D.O.O.: JORGOVAN (režija i scenarij: Aleta Rajič)
  • 70.000,00 KM
   SAGA PRODUCTION: MI (režija i scenarij: Midhat Ajanović)
  • 15.000,00 KM
   SARAJ CITY CONSULTING: ŽIVOTNA ULOGA (scenarij: Nađa Mehmedbašić)
  • 15.000,00 KM
   KADAR D.O.O.: LET IZNAD MINSKOG POLJA (režija: Tomislav Bubalo, scenarij :Zdenko Jurilj)
  • 20.000,00 KM
   KADAR D.O.O.: IZGUBLJENO DUGME (režija/scenarij: Robert Bubalo)
  • 25.000,00 KM
   TEAM:MEDIA D.O.O.: SELFSREBRENČICA (režija/scenarij: Haris Prolić)
  • 150.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: TUĐA KRV (režija i scenarij: Pjer Žalica)
  • 100.000,00 KM
   “2006” d.o.o.: NEKADA DAVNO U ANADOLIJI (režija i scenarij: Nuri Bigle Ceylan)
  • 20.000,00 KM
   KINO VIDEO KLUB AMATER Š.BRIJEG: DANI MEDITERANSKOG FILMA
  • 10.000,00 KM
   STUDIO NEUM: FESTIVAL ANIMIRANOG FILMA NAFF
  • 30.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR SARAJEVO: SARAJEVO TALENT CAMPUS CINELINK
  • 10.000,00 KM
   KAZALIŠNO FILMSKA UDRUGA OKTAVIJAN: INTERNACIONALNI DANI FILMA MOSTAR
  • 40.000,00 KM
   HEFT: FILM OSTAVLJENI
  • 60.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR: FESTIVAL U KANU
  • 30.000,00 KM
   OBALA ART CENTAR BERLIN
  • 10.000,00 KM
   DOKUMENT D.O.O.: PROMOCIJA FILMA NEKE DRUGE PRIČE
  • 100.000,00 KM
   UG OBALA ART CENTAR SARAJEVO: SARAJEVO GRAD FILMA
  • 200.000,00 KM
   JP FILMSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O.: SUFINANSIRANJE FILMSKOG CENTRA
  • 16.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BiH: NAGRADA Ivica Matić
  • 5.887,40 KM
   EUROIMAGES
  • 32.000,00 KM
   PRIME TIME D.O.O.: KAMP ANIMIRANOG FILMA U NEUMU
  • 10.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKI FESTIVAL DANI HR FILMA U ORAŠJU: DANI HRVATKOG FILMA
  • 5.269,50 KM
   KINOTEKA BIH: ČLANARINA I PRISUSTVOVANJE KONGRESU FIAF-a
 • Prikaz za godinu 2011
  • 150.000,00 KM
   HEFT D.O.O.: HILJADARKA (režija: Nenad Đurić, scenarij: Zilhad Ključanin i Abdulah Sidran)
  • 263.000,00 KM
   FILM HOUSE SARAJEVO: MAMAC (režija/scenarij: Aida Begić) – Koprodukcija
  • 67.000,00 KM
   RERESH PRODUCTION: KRASTA (režija/scenarij: Srđan Vuletić) – Koprodukcija
  • 220 000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: BERININE ČAKRE (režija/scenarij: Faruk Lončarević) – Koprodukcija
  • 150.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: ZEHRA I FORTUNA (režija/scenarij: Pjer Žalica) – Koprodukcija
  • 20.000,00 KM
   SCCA/PRO.BA: KLJUČ (režija/scenarij: Timur Makarević)
  • 20.000,00 KM
   DEBLOKADA D.O.O.: SAMO ZA ŠVEĐANKE (režija/scenarij: Namik Kabil)
  • 20.000,00KM KM
   UDRUŽENJE DOKUMENT: NAŠA SVAKODNEVNA PRIČA (režija/scenarij:Ines Tanović)
  • 20.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: ŽABA ( režija: Elmir Jukić, scenarij: Pjer Žalica i Elmir Jukić)
  • 20.000,00 KM
   DEBLOKADA D.O.O.: MUŠKARCI NE PLAČU (režija/scenarij: Alen Drljević)
  • 24.800,00 KM
   STUDIO NEUM D.O.O.: LINĐO ( režija: Aleta Rajič, scenarij: Jurikno Rajič i Aleta Rajič)
  • 50.000,00 KM
   PRIME TIME D.O.O.: AŽDAJA ( režija/scenarij: Ivan Ramadan)
  • 35.000,00 KM
   SCCA/PRO.BA: SENADA (režija/scenarij: Danis Tanović)
  • 25.000,00 KM
   KADAR D.O.O.: 3 DANA ( režija/scenarij: Zdenko Jurij)
  • 10.000,00 KM
   UDRUŽENJE HAVA: UNDER THE COVER (režija: Sabrina Begović Ćorić, scenarij: Nejra Hulusić)
  • 13.000,00 KM
   UDRUŽENJE HAVA: BAKA MANIJAK (režija: Nejra Hulusić, scenarij: Tina Šmalcelj)
  • 5.000,00 KM
   UG RE-PUBLICA 05: PRAZNIK ( režija/scenarij: Hari Šečić)
  • 13.000,00 KM
   REFRESH PRODUCTION: PUTOVANJE (režija: Saša Paševski, scenarij: Neven Samardžić i Saša Paševski)
  • 13.000,00 KM
   FLASH PRODUCTION: AKUMULATOR (režija: Aleš Kurt, scenarij: Ivan Kordić)
  • 13.000,00 KM
   SCCA/PRO.BA: ORFEJ (režija/scenarij: Tina Šmalcelj)
  • 24.600,00 KM
   SCCA/PRO.BA: IGRA (režija/scenarij: Senad Alihodžić)
  • 50.000,00 KM
   KADAR D.O.O.: OBRANA I ZAŠTITA (režija/scenarij: Bobo Jeličić)
  • 50.000,00 KM
   FIST D.O.O.: HALIMIN PUT (režija: Arsen Ostojić, scenarij: Feđa Isović)
  • 150.000,00 KM
   DEBLOKADA D.O.O.: CURE (režija/scenarij: Andrea Štaka)
  • 15.000,00 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: FILMSKI FESTIVAL U VENECIJI
  • 90.000,00 KM
   FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
  • 2.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA: Nominacija za nagradu Američke akademije
  • 100.000,00 KM
   FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA: SARAJEVO GRAD FILMA
  • 200.000,00 KM
   J.P. „FILMSKI CENTAR SARAJEVO“ D.O.O.: SUFINANSIRANJE FILMSKOG CENTRA
  • 3.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BiH: NAGRADA Ivica Matić
  • 7.290,05 KM
   EUROIMAGES
  • 10.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BIH: KATALOG BH FILMA
  • 1.205,00 KM
   KINOTEKA BIH: ČLANARINA I PRISUSTVOVANJE KONGRESU FIAF-a
  • 9.125,93 KM
   CENTAR ZA SAVREMENU UMJETNOST: Finaliziranje montaže slike i zvuka za igrani film „UNUTRA“
  • 10.000,00 KM
   KAZALIŠNO FILMSKA UDRUGA OKTAVIJAN: 5.DANI FILMA MOSTAR 2011
  • 5.000,00 KM
   AZRA MEHIĆ: ŠKOLARINA ZA MAGISTARSKI STUDIJ
  • 5.000,00 KM
   AMIRA KREŠEVLJAKOVIĆ: Pomoć za učešće u programu profesionalne edukacije na EAVE programu
  • 5.000,00 KM
   UDRUGA „DANI HRVATSKOG FILMA“ Orašje: Filmski festival „Dani hrvatskog filma“
  • 4.000,00 KM
   UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA BIH: Program BH Film Festival
  • 25.000,00 KM
   FOTO ART d.o.o.: Promocija filma „A CELL PHONE MOVIE“
  • 15.000,00 KM
   DEPO D.O.O.: Promocije i distribucija „Body complete“
  • 5.330,00 KM
   2006“ d.o.o.: Nominacija za nagradu OSCAR„