Kontakt informacije

FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO

Obala Maka Dizdara br. 2 (u Zgradi Federalnog ministarstva kulture i sporta)
71000 Sarajevo
Tel: +387 (33) 206 704
Fax: +387 (33) 226 675
E-mail: fondacija@bhfilm.ba


Stručni saradnik za pravne i opće poslove Fondacije:
Aida Mahić

Stručni saradnik za finansijsko računovodstvene poslove:
Merima Rizvanović