potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju uvjeta za izbor korisnika sredstava se propisuje odlukom o raspisivanju konkursa i oglašava se konkursom.
Potrebna dokumentacija za učešće na konkursu za izbor korisnika sredstava za filmske projekte, u pravilu sadrži:

 • popunjenu prijavu na konkurs Fondacije,
 • ovjerenu kopiju sudskog rješenja o registraciji producentske kuće,
 • bilans stanja i bilans uspjeha u prethodnoj godini,
 • bankovnu potvrdu o solventnosti,
 • podatke o transakcijskom računo otvorenom za projekat sa kojim se prijavljuje,
 • listu proizvedenih filmova (ukoliko postoji),
 • potpisanu potvrdu od režisera da nije prijavljen na isti konkurs sa drugim projektom.
 • podatke o ranijem sufinansiranju filmskih projekata od strane Fondacije po svim kategorijama (ukoliko postoji),
 • opis produkcijskog plana po fazama (1. produkcijske faze: pretprodukcija, snimanje i postprodukcija i 2. plasman),
 • potpisan ugovor sa autorima projekta: scenaristom, rediteljom ili nekim drugim nosiocem autorskih prava, naročito u slučaju ako je scenarij adaptacija književnog ili kakvog drugog originalnog djela, u kojem slučaju treba pružiti dokaze o prenosu autorskih prava sa autora ili nekog drugog nosioca autorskih prava,
 • detaljno razrađen budžet,
 • dokaze o učešću drugih koproducenata ili sufinansijera, pisma namjere, predugovori,
 • ugovori (ukoliko postoji),
 • plan snimanja s lokacijama,
 • listu filmskih autora, saradnika i predviđene glavne uloge,
 • kratke biografije i filmografije scenariste, reditelja i producenta/koproducenta te drugih relevantnih učesnika u produkciji,
 • finansijski plan,
 • sinopsis,
 • scenarij,
 • pismo namjere režisera,
 • ranije radove režisera na DVD-u (ukoliko postoje),
 • relevantne promo matrijale (ukoliko postoje),
 • potvrde o gledanosti prethodnog filma u BiH i regionu izdane od strane ovlaštenih distributera (ukoliko postoje),
 • potvrde o broju prodanih teritorija izdate od strane agenata za prodaju ili kopije ugovora o direktnoj prodaji (ukoliko postoji).


Prijavni formular za aplikaciranje za sredstva Fondacije po svim drugim osnovima (osim filmskih projekata) možete preuzeti ovdje.