Raniji konkursi

ODLUKA o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2013. godinu.

ODLUKA o izboru korisnika preostalih sredstava Fondacije za kinematografiju za 2013.godinu

Javni poziv za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za kinematograifiju za 2013.godinu.

Konkurs za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematograifiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2013.godinu

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU Po provedenom Javnom pozivu za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2013. godinu.

Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2013. godinu

Javni poziv za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU 2013

IZVOD iz Zapisnika Žirija za vrednovanje projekata pristiglih po Javnom pozivu za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2013. za poziciju: „Sufinansiranje visokoškolskih ustanova za snimanje studentskih filmova“

IZVOD iz Zapisnika Upravnog odbora o izboru korisnika sredstava po provedenom Konkursu/Natječaju za prikupljanje prijava i izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za poziciju „Sufinansiranje već podržanih filmskih projekata koji su promjenili formu”

Konkurs/natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2012. godinu