Obavještavamo Vas da je Sud Bosne i Hercegovine u upravnom sporu  presudio u našu korist. Odnosno, 30.10.2018. godine Sud Bosne i Hercegovine je donio Presudu da se Rješenje Instituta broj 03-47-5-288-21/16GM od 04.01.2017. godine (kojim je Dozvola oduzeta UFRuBiH, a dodijeljena UFI-ju iz Kiseljaka) proglašava ništavim.

U presudi Suda BiH se između ostalog navodi i sljedeće: „Ovaj Sud je stanovišta da je pri rješavanju konkretne upravne stvari došlo do povreda postupka, iz čega je izveden pogrešan zaključak, zbog čega je osporeno rješenje trebalo poništiti“.

U skladu s tim UFRuBiH je i dalje nosilac Dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na audiovizuelnim djelima.

O svim daljnjim radnjama bit će te pravovremeno obaviještavani.