Dana 21.12.2017. godine održana je godišnja Skupština Udruženja filmskih radnika u Bosni i Hercegovini (UFRuBiH) u dvorani kina Meeting Point. Uz prisustvo velikog broja članova, filmskih autora i producenata, predsjednica UFRuBiH Ines Tanović je nakon uvodnih riječi upoznala prisutne sa dnevnim redom Skupštine, koji je jednoglasno usvojen.

Najvažnije tačke su se odnosile na Pravilnik o praćenju reemitovanog sadržaja i raspodjele naknada i Pravilnik o raspodjeli sredstava za kulturne i socijalne aktivnosti u okviru filmske djelatnosti.  Nakon detaljne prezentacije i dinamične diskusije oba Pravilnika su jednoglasno usvojena. Skupština je nakon toga, također jednogalsno, usvojila i promjene Statuta kojim je on usaglašen sa prethodno usvojenim aktima.

Nakon upoznavanja članstva sa planom djelavanja u narednom periodu, Skupština je vodila konstruktivnu diskusiju o ostalim aktuelnim i akutnim pitanjima bitnim za rad UFRuBiH.