Dana 25.2.2021. godine održana je Redovna skupština Udruženja filmskih radnika u Bosni i Hercegovini u dvorani kina Meeting Point.
Zbog situacije s Pandemijom COVID-19, Skupština je održana uz poštivanje svih epidemioloških mjera Kriznog štaba KS. 

Amar Nović, direktor stručne službe, predstavio je Dnevni red koji je jednoglasno usvojen. Predsjednica Udruženja filmskih radnika u BiH, Elma Tataragić i Amar Nović su prisutnima predstavili finansijske izvještaje za 2019. i 2020. godinu, te Izvještaj o radu Udruženja u periodu od 10.12.2019. do 25.2.2021., koje je Skupština jednoglasno usvojila. 

Nakon usvajanja izvještaja, članovi i članice Skupštine su vodili konstruktivnu diskusiju o ostalim aktuelnim i akutnim pitanjima bitnim za rad Udruženja.