Prije četiri godine 9. decembra napustio nas je naš član, reditelj Vefik Hadžismajlović. 
Vefik  Hadžismajlović je rođen u Sarajevu 1929. Diplomirao je povijest umjetnosti u Beogradu i potom se bavio likovnom i filmskom kritikom. Od 1961. posvećuje se režiji kratkometražnih filmova, isprva animiranih, a kasnije dokumentarnih i igranih. Kao jedan od protagonista tzv. sarajevske škole dokumentarnog filma zaokupljen je isključivo savremenim motivima. U opusu od dvadesetak dokumentarnih filmova diferenciraju se dva tematska kruga: o sudaru starog i novog (ĆUPRIJE, SMJENA, U KAFANI, NA OBJEDU...) i o djeci (ĐACI PJEŠACI, NEKA DRUGA RUKA, DVIJE POLOVINE SRCA, SANJARI, UGLJARI, DVA ZAKONA...). U filmu DVA ZAKONA, o djeci kojoj roditelji zabranjuju školovanje, ovi motivi se efektno spajaju. Za svoje dokumentarne filmove više puta je nagrađivan. 
Bio je izuzetno aktivni član Udruženja filmskih radnika BiH, a dobitnik je nagrade „Ivica Matić“ Udruženja filmskih radnika BiH.