Fondacija za kinematografiju objavljuje ODLUKU o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za
pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2017. godinu.

Tekst Odluke možete vidjeti na web stranici Fondacije za kinematografiju.