Međunarodni „East Sarajevo Film Fest Prvi Kadar“ je veoma značajna filmska manifestacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, čija je misija promocija filmske umjetnosti autora iz cijeloga svijeta. Festival je takmičarskog karaktera. Filmovi se takmiče u dvije kategorije: dokumentarni i kratki igrani.

Bogat takmičarski i prateći program visokog umjetničkog kvaliteta, Filmska škola Prvog kadra sa radionicama dokumentarnog i animiranog filma, DokMasterKlass predavanjima i edukativnim projekcijama, Filmski kampus umjetničkog dokumentarca, izložbe, promocije knjiga iz filmske umjetnosti, brojni gosti iz svijeta filma, dokaz su da se festival iz godine u godinu širi, obogaćujući sadržaj i program. Ove godina Festival se održava od 12. do 16. novembra, 2018. godine u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

1. Uslovi za učešće

a) filmovi čija produkcija nije starija od dvije godine

2. Rok za prijavu

Rok za prijavu filmova i pratećeg materijala (pogledati sekciju 5) je 1. juli, 2018. godine.

3.Filmske kategorije

Filmovi se takmiče u dvije kategorije: dokumentarni (sve dužine) i kratki igrani filmovi.

4.Formati i standardi

Filmovi koji nisu snimljeni na Engleskom jeziku moraju da imaju engleski titl i jasno naveden naziv filma na engleskom. Prvi kadar nudi mogućnost on-line prijavljivanja preko on line platformi: FilmFreeWay, Click For Festivals, Fest home ili slanja prijave, promo materijala i linka sa filmom na našu e-mail adresu: prvikadar@gmail.com.

5.Filmski materijal

Uključuje propratni materijal za štampanje festivalskih publikacija (fotografije, sinopsis, biografiju reditelja, novinski članci, lista nagrada i učešća na festivalima).

6. Selekcija filmova

Zvanični festivalski program biće objavljen na našem sajtu: www.lutfest.com najkasnije do 10. oktobra, 2018. godine. Autori čiji su filmovi prošli selekciju, biće obaviješteni lično. Festival zadržava pravo izmjene programa u skladu sa pravilnikom festivala.

8.Promocija

Prvi kadar ima pravo da koristi film i prateći filmski materijal u promotivne svrhe festivala.